Att glaciärer vid polerna smälter är välkänt. Men det finns också glaciärer i de tropiska områdena. Med hjälp av satellitbilder kunde forskarna jämföra hur glaciärerna förändrats mellan år 1986 och 2014 i de bolivianska områdena i Anderna. Totalt sett har glaciärernas area minskat med 43 procent, vilket i det här fallet motsvarar 200 kvadratkilometer.

– Med hjälp av sådana här satellitmetoder kan man tydligt se hur arean har minskat. Volymen av isen är däremot svårare att mäta. Men eftersom dessa glaciärer är tunnare än vanligt kan arean trots allt säga mer om mängden vatten det rör sig om, säger Rickard Pettersson, universitetslektor i geovetenskap vid Uppsala universitet.

Det finns troligen flera orsaker till att glaciärerna i det här området smälter. För glaciärer i berg som ligger på dessa tropiska breddgrader spelar luftfuktigheten, utöver temperaturen, en stor roll.

Värst för mindre glaciärsjöar

Forskarna upptäckte att 25 sjöar riskerar att förstöras och skapa förödelse. Detta gäller framförallt sjöar som är uppdämda av så kallade moränryggar. När glaciärer bildas och breder ut sig, trycker de ofta jord och annat framför sig, ungefär som när man drar handen lätt över sand och bildar små väggar.

– När glaciärer smälter bildas det små sjöar nedanför. Men om glaciärer smälter för fort riskerar dessa sjöar att översvämmas. Dessutom kan moränryggen brista helt och då forsar vatten ut i oerhörda mängder, säger Rickard Petterson.

Byar och städer kan drabbas

I värsta fall kan byar runt dessa sjöar bli avskurna, och även stora städer i närheten, som La Paz och El Alto, kan få problem med tillgång till vatten. Glaciärerna utgör nämligen uppemot 30 procent av städernas vattenreserver under torrperioderna.

Förhoppningen är att resultaten kan förbereda olika myndigheter i Bolivia så att åtgärder kan sättas in där det behövs, menar forskarna.

Referens: Simon J. Cook. Glacier change and glacial lake outburst flood risk in the Bolivian Andes. The Cryosphere, 2016. DOI: 10.5194/tc-10-2399-2016.