Han fanns

Man har inte hittat hans kropp men de flesta forskare är ändå överens om att en person som passar beskrivningen av Jesus existerade runt år 0. Bara mängden omnämningar årtionden efter hans död talar för hans existens.

Han var jude

Jesus var jude hela sitt liv. Han predikade en judisk ideologi, tolkade judiska lagar och gjorde det alla judar gjorde om de kunde, han besökte templet i Jerusalem under påsken.  

— Ofta vill man få det att låta som att han ville starta en ny religion eller var den första kristna, men så var det inte. Han var lika mycket jude när han dog som när han föddes, säger Cecilia Wassén, docent i Nya testamentets exegetik på Uppsala Universitet.  

Han startade en rörelse och fick följeslagare

Jesus följeslagare levde vidare efter hans död och är de som spred hans lära. Utöver den ideologi han predikade om Guds rike på jorden, fick han följeslagare eftersom han ansågs kunna hela och driva ut andar.  

— Hur mycket folk uppfattade det som mirakel vet vi inte. Det var inte så märkvärdigt att driva ut onda andar på den tiden, säger Cecilia Wassén.

Han avrättades av romare

Jesus död är den mest detaljerade biten av evangelierna. En av de första romerska källorna nämner hur Jesus avrättades av romaren Pontius Pilatus. Korsfästelse var dessutom något som användes specifikt för fiender till den romerska staten. Hans död säger alltså en hel del om hur hans rörelse uppfattades av romarna.  

 — Det är väldigt orimligt att man skulle hitta på en berättelse som slutar med att Jesus blir dödad av romare, säger Cecilia Wassén. 

De två mest kända myterna:

Jesus må vara en religiös figur men en del påståenden om honom är mycket osannolika.  

1. Jesus föddes i Betlehem

Enligt berättelsen var Josef och Maria tvungna att resa till Betlehem för att skattskrivas. Detta för att Josef påstods härstamma från David, judarnas konung, som var från Betlehem. 

— Skattskrivningen Lukasevangeliet berättar om är helt orimlig. Det finns inget som säger att man skulle behöva resa till sina förfäders hemort för att skattskrivas, säger Cecilia Wassén.  

Mest troligt är istället att de tidiga kristna ville koppla Jesus till David genom att låta honom födas i Betlehem. Det fanns också profetior som sa att Messias skulle födas där.  

2. Jesus föddes på juldagen 

Vilken dag han föddes omnämns aldrig i bibeln. De första trehundra åren av kristen historia firade man aldrig Jesus födelse. Just varför man bestämde 25 december som hans födelsedag är svårt att säga. Det kan ha att göra med en romersk högtid som inföll då, eller på grund av det symboliska värdet i datumet.   

— Det är väldigt passande att han föds när det är som mörkast på året och det börjar bli ljusare igen, säger Cecilia Wassén.