Paketet, som heter ”STOP Soros”, innehåller bland annat en ny lag om att individer eller NGO-organisationer som hjälper illegala migranter med att söka asyl och få hjälp med uppehållstillstånd, kan få fängelsestraff.

”Den ungerska befolkningen förväntar sig med all rätt att den ungerska staten med all sin kraft ska motverka den illegala invandringen, och olika aktiviteter som livnär den”, skriver landets inrikesminister Sandor Pinter i ett pressmeddelande.

Även en särskild skatt på 25 procent för ickestatliga organisationer som hjälper denna grupp.

”Vi vill använda den här skatten för att motverka organiserad invandring”, sa finansdepartementet i ett uttalande på tisdagen.

Får kritik från EU-håll

Landets premiärminister Viktor Orban har varit en uttalad kritiker av Tysklands förbundskansler Angela Merkels liberala flyktingpolitik. Orban har även varit en frontfigur för östeuropeiska länders opposition mot EU-kvoter för flyktingmottagande.

Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (ESCE) har båda kritiserat Ungerns nya lagar för att vara ”vaga” och strida mot EU-lagar.

Orbanregeringen säger att man förväntar sig rättsliga påföljder från EU på grund av de nya lagarna.