Lagförslaget, som lades fram av premiärminister Viktor Orbáns konservativa högerregering Fidesz, har fått kraftig kritik från människorättsgrupper som Amnesty International och RFSL samt ungerska oppositionspartier.

Material som ”främjar könsidentitetsmässiga avvikelser, könsbyte och homosexualitet får inte göras tillgängligt för personer under 18 år”, lyder en del av lagtexten. Redan i fjol ville ungerska nationalister förbjuda en barnbok om kaniner som de ansåg var homosexuell propaganda och nu kommer hbtq-grupper hindras från att dela ut information.

Ungerns parlament har klubbat igenom flera lagar som påverkar hbtq-personers vardag under pandemin. Förra året antog det ungerska parlamentet nya lagar som förbjuder samkönade att adoptera i Ungern och ungrare att byta kön juridiskt.

”Stigmatiserar hbtq-personer”

Gwendoline Delbos-Corfield, fransk europaparlamentariker i den gröna gruppen, skriver i ett uttalande att den ungerska lagen är en förolämpning av europeiska värderingar och ett angrepp på grundläggande rättigheter.

“Ännu en gång använder Fidesz censur för att stigmatisera och göra hbtq-personer till syndabockar”.

Artikel 7 i EU-fördraget är EU:s rättsliga mekanism att agera när grundläggande EU-värderingar är i farozonen. Delbos-Corfield menar att Ungerns agerande borde lyftas av andra medlemsstater under kommande artikel 7-utfrågningar senare denna månad.

”Häxjakten måste sluta”

Den ungerska europaparlamentarikern Anna Donath i den liberala gruppen RE konstaterar i ett pressmeddelande att lagen är oförenlig med de grundläggande värderingarna i europeiska demokratiska samhällen, liksom de ungerska medborgarnas värderingar.

”Det är bara den senaste av många skamliga attacker mot hbtq-rättigheter från Viktor Orbáns regering. Den stigmatiserande häxjakten måste sluta nu – homofobi och transfobi har inte någon plats i Europa.”

Hon skriver vidare att ”Vår grupp förväntar oss nu att Europakommissionen agerar omedelbart och otvetydigt”.