”Detta monument är ett erkännande av att vi vet vad som händer och vad som måste göras. Bara ni vet om vi gjorde det.”

Under överskriften ”Ett brev till framtiden” pryder de ödesmättade orden den plakett som i augusti kommer att sättas upp till minne av den isländska glaciären Okjökull.

”Det här kommer att vara det första monumentet över en förlorad glaciär någonstans i världen. Genom att markera Oks bortgång hoppas vi skapa uppmärksamhet kring vad som går förlorat när jordens glaciärer försvinner”, säger Cymene Howe, antropolog vid amerikanska Rice University, till universitetets hemsida.

Förlorade status som glaciär

Okjökull, eller bara Ok, förlorade efter kraftig avsmältning sin status som glaciär år 2014. Ett öde som i den globala uppvärmningens spår riskerar att drabba resten av Islands omkring 400 glaciärer. Om inte utvecklingen vänder riskerar samtliga att ha försvunnit inom 200 år.

”Med det här minnesmärket vill vi betona att det är upp till oss, de levande, att kollektivt agera mot den snabba förlusten av glaciärer och de pågående effekterna av klimatförändringarna”, säger Cymene Howe.

”För Okjökull är det redan för sent. Den är nu vad forskarna kallar 'död is'”.