Fallet som ledde fram till upptäckten av omikron tog sin början i förra veckan, när en ung man som klagade på trötthet och värk i kroppen kom in till Coetzees klinik i Pretoria. Han testade positivt för covid-19, men då sjukdomsbilden skilde sig från vad Coetzee sett tidigare slog hon larm till myndigheterna. Det visade sig att det rörde sig om en ny variant, som sedan påträffades allt oftare de kommande dagarna.

Coetzee är också ordförande för det sydafrikanska läkarförbundet. I de fall som hon och hennes kollegor behandlat sedan dess har tröttheten varit ett återkommande symtom, berättar hon. Samtidigt har andra vanliga åkommor som lukt- och smakbortfall inte påträffats en enda gång. Den genomgående bilden är att varianten enbart orsakar lindrig sjukdom då inga patienter krävt sjukhusvård hittills, menar läkaren.

– Det betyder inte att vi inte kommer att se svårt sjuka patienter längre fram, men det här är den bild vi har nu, säger hon.

Samtidigt är Coetzee tydlig med att mer data krävs innan det går att säga något säkert om risken för svår sjukdom. Den bilden delas av Anders Sönnerborg, som är professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

– Det är en erfaren läkare uppenbarligen, men samtidigt har hon sett kanske 20-30 patienter i en yngre patientkategori. Jag tror att man ska vara försiktig med att dra slutsatser, säger han.

”För tidigt att slå på larmtrumman”

WHO har klassat omikron som en variant av särskild betydelse efter att preliminära data visat på en högre risk för återinfektion. Experter oroas också för att de mutationer som varianten genomgått kan innebära att de befintliga vaccinen mot viruset inte är lika effektiva.

Efter larmen har flera länder infört restriktioner i syfte att försöka motverka spridning, men Coetzee ser med förvåning på reaktionen. Åtgärderna är inte rimliga i förhållande till sjukdomsbilden, menar hon.

– Det är inte vettigt. Ja, viruset har många mutationer, men baserat på den kliniska bild vi ser tycker jag att man borde vänta och se innan man stänger sina gränser. Jag är dessutom rätt säker på att varianten redan finns i alla era länder, säger hon.

Anders Sönnerborg håller med, men understryker också vikten av att hålla sig informerad om utvecklingen.

– Att slå på larmtrumman i dag är för tidigt tycker jag. Vi måste veta mycket mer om det här viruset innan det finns anledning att dra öronen åt sig. Inom två veckor tror jag att vi har en bättre bild, säger han.