De danska lagarna om gängkriminalitet har gång på gång lyfts fram i den svenska debatten – bland annat av M och SD – som flera gånger framhållit att Sverige bör följa Danmarks exempel.

Lagpaketen innehåller flera delar. Vissa är rena straffskärpningar, andra är mer inriktade på vissa geografiska områden. Så kallade visitationszoner kan upprättas i ett område, vilket ger polisen möjlighet att visitera personer utan skälig brottsmisstanke.

Polisen kan också införa en straffzon – då döms den som begår ett brott på en viss plats hårdare. En sådan infördes nyligen i Köpenhamn efter att tre dödskjutningar skett på kort tid.

”Inte haft stor effekt”

Dansk polis har flera gånger framhållit att lagarna har gett effekt i kampen mot gängkriminaliteten. Från forskarhåll har entusiasmen inte varit lika stor. Den danske kriminologen David Sausdal, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet, menar att det inte går att veta om gänglagarna alls haft någon effekt på brottsligheten eftersom de inte utvärderats.

– Det finns ingen forskning som visar att det är gänglagarna som gjort skillnaden. Tvärtom säger mina kollegor i Danmark att de inte ser någon korrelation mellan gänglagarna och gängkriminaliteten. Det man vet funkar är det sociala området: skolinsatser, sociala insatser och insatser i bostadsområden. Där har man ofta ganska stor framgång, säger David Sausdal.

Han menar att det är den stora skillnaden mot Sverige – att man i Danmark vidtog ”mjuka” åtgärder i ett tidigt skede.

– Om jag skulle göra en snabb utvärdering skulle jag säga att det som funkat bäst, som varit verksamt, är de sociala insatserna. Den här metoden med hårdare tag har inte haft en särskilt stor effekt.

Stort antal skjutningar

Trots att antalet gängmedlemmar blivit färre i Danmark syns ingen nedgång i det dödliga skjutvåldet, även om nivåerna är betydligt lägre än i Sverige. Under 2020 sköts 16 personer till döds i Danmark, en kraftig ökning mot föregående år.

– Antalet gängmedlemmar under de senaste tio åren har gått ner ganska mycket. Men den gängkriminalitet som finns kvar har blivit värre. De som är med i kriminella gäng har blivit mer våldsfokuserade, säger David Sausdal.