– Växthusgaserna når återigen rekordnivåer. Om vi exploaterar alla kända fossila bränslekällor kommer temperaturen att stiga avsevärt, säger han i sitt tal om WMO:s årliga klimatrapport, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Vid FN:s klimatmöte i Paris 2015 enades de deltagande länderna om att försöka begränsa temperturökningen till 1,5 grader C till år 2100. Målsättningen inför mötet var en begränsning till 2 grader, men mötet gick ännu längre.

FN-målet: under 2 grader

Det beslöts att varje land ska bidra till att den globala uppvärmingen blir mindre än 2 grader och i avtalet uttrycks också en ambition om att försöka begränsa uppvärmingen till 1,5 grader.

Nu, inför FN:s klimatmöte i Katowice i Polen som börjar på måndag, säger alltså WMO-chefen att målen från Parismötet är långt från att vara på väg att uppfyllas. Den lägre siffran som han nämner, 3 graders temperaturhöjning, kommer från en beräkningsmodell som antar att alla länder agerar utifrån sina löften vid Parismötet, säger han enligt Reuters.

Han tillägger att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna finns för att hålla temperaturökningen vid 1,5 grader.

Vid klimatmötet i Polen är det meningen att deltagarna ska ta fram en ”regelbok” för hur målen från klimatmötet i Paris ska kunna uppnås.