Tisdagens kommunsstyrelsesammanträde i Härnösand får en besk ekonomisk rapport att ta ställning till. I rapporten framgår att ekonomiavdelningen under den senaste veckan arbetat med att ”förtydliga bilden om kommunens ekonomi”.

Läget beskrivs ganska tydligt av nästkommande mening i rapporten. Där framkommer att ekonomichefen tvingats låna 20 miljoner kronor för att klara löpande åtaganden.

Krediten använd

Under 2018 har kommunens likviditet till största delen befunnit sig helt under nollstrecket. Kommunen har därför löpande använt checkräkningskrediten för att klara de kortfristiga kostnaderna.

Nu har även den utvägen stängts, hela utrymmet av checkräkningskrediten om 100 miljoner kronor har använts.

Rapporten har signerats av kommundirektör Sofia Pettersson och ekonomichef Lena Einarsson.

”Inga kommentarer” – än

SVT Västernorrland har sökt kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) för en kommentar. Han hälsar i ett sms:

– ”Vi har kommunstyrelse i morgon och kommer få ärendet redovisat. Efter det kan jag uttala mig”.