En högspecialiserad avdelning på Sahlgrenska hade personalfest på Elite Park Hotel Avenue i Göteborg den 19 november. Omkring 400 personer skall ha varit där. Under dagen pågick utbildningar och temat var covid-19. Bland annat var statsepidemiolog Anders Tegnell där och föreläste. Kvällen avslutades sedan med fest.

30 anställda sjuka

Några dagar senare började personal sjukanmäla sig och PCR-tester visade att omkring 30 anställda hade blivit sjuka i covid-19, varav 20 hade varit på festen.

– Vi tror att vi har en viss smittspridning från den här dagen. Vi såg ju att folk insjuknade och började smittspåra som vi alltid gör och då såg vi ju detta, säger Peter Dahm, chef för avdelningen till SVT Nyheter Väst.

”Funderat mycket på detta”

Avdelningschefen säger att de följt alla rekommendationer, även om de hade sina funderingar kring lämpligheten.

–Vi har funderat mycket på detta men vi såg ingen anledning att inte ha den med de riktlinjer som fanns. Sen sammanföll detta med en allmän smittspridning i samhället också, säger Peter Dahm.

Han förklarar även att dagen var viktig för personalen, för att fylla på med energi och kunskap, efter att ha arbetat med covid-19 i snart två år.