Det nya mötesspåret, som är ungefär 1600 meter långt, är en av flera åtgärder på Värmlandsbanan, som sträcker sig från Laxå till Charlottenberg.

Nya plattformar

Fler mötesspår längs banan är på gång, men i Välsviken har mötesstationen även fått nya plattformar och en gång- och cykelport under järnvägen. Dessutom har den befintliga plattformen förlängts med ett 50-tal meter.

Den nya gång- och cykelporten under järnvägen ersätter den befintliga bron strax öster om järnvägsstationen som nu rivits.

Hör i klippet hur mötesspåret i Välsviken kan göra det bättre för tågresenärer