– Målet med övningen är att öka kunskapen i den inre beredskapszonen och höja kunskapen hos allmänheten, säger Gudrun Orava, kriskommunikatör vid Länsstyrelsen i Uppsala.

Man kommer att behöva mellan 50-100 frivilliga till övningen som går under namnet Havsörn 2019, men trots att man i nuläget fokuserar på att hitta personer boende på Gräsö i Östhammars kommun så välkomnar man alla som vill att söka.

– Ju fler personer som anmälar sig, desto mer realistisk kommer övningen att bli. Sedan kommer vi göra en bedömning över vilka som kommer att få delta, poängterar hon.

Gräsöbor evakueras till Öregrund

Övningen hålls den 24 oktober, men detaljerna kring själva scenariot är fortfarande inte offentliga.

– I nuläget kan vi inte säga exakt vad som kommer att hända, men vi tittar på olika typer av scenarion. Men jag kan berätta att det är någon typ av larm som kommer att gå och där delar av Gräsö kommer att behöva evakueras till Öregrund.

”Ska sitta i ryggmärhen.

Förutom civila kommer det finnas ett flera aktörer på plats såsom polisen, frivilliga organisationer, Länsstyrelsen, Trafikverket, Kustbevakningen och Sjöfartsverket.

Förhoppningen med övningen är att samtliga aktörer ska vara förberedda inför en eventuell evakuering.

– Ju mer du övar, desto bättre blir du på det du gör. Därför är det viktigt att träna på att göra detta så bra som möjligt i ett normalläge. Då sitter det i ryggmärgen om det skulle bli en riktig evakuering i framtiden.