Enligt Pliktrådet, som är de totalförsvarspliktigas organisation, kunde man i oktober konstatera att det förekommit oegentligheter i form av systematisk kollektiv bestraffning på ett av Ledningsregementets kompanier, vilket Dagens Nyheter var först med att rapportera.

– Värnpliktiga upplevde att befälen förlöjligade problemet och tyckte att de hade gnällt när de hade påtalat det här, säger Pliktrådets kommunikationsansvarige Olof Wärmländer till SVT Nyheter Uppsala.

Bilden bekräftas av Therese Timpson, regementets kommunikationschef.

– Värnpliktiga har upplevt att det förekommit kränkande beteende och jargong, både bland värnpliktiga men även av befäl. Vi har jobbat med det här i flera år genom utbildning men eftersom problemet kvarstår har vi nu följt upp med intervjuer och fått en rapport i förra veckan. Där såg vi att värnpliktiga upplevt händelser som vi behöver utreda särskilt, men även att det fortfarande finns problem med för korta raster, dålig återhämtning, brist på mat och skador som inte tagits på allvar.

”En tystnadskultur”

Hur är det möjligt att det har kunnat fortsätta?

– Det är en bra fråga. Vi ser att det är ett fåtal individer som beter sig så här. Men det har också funnits en tystnadskultur där man sett det här beteendet men inte agerat.

De 500 värnpliktiga har nu skickats hem för att de anställda ska kunna jobba med frågorna under tre dagar.

Plikrådet: ”Det är totalt oacceptabelt” Foto: SVT

Vet du mer? Tipsa oss: uppsala@svt.se