I både Danmark och Norge finns injektionsrum för narkomaner sedan en tid tillbaka, skriver TT. Tanken är att de som brukar droger ska ta dem i en säkrare miljö där det finns personal redo om någon skulle ta en överdos. Den forskning som gjorts pekar mot att personal på plats minskar antalet dödsfall.

– Vi vill säkerställa att sprutor inte delas för att minimera smittspridning, att vi minskar risken för död i överdoser och att vi kan nå fler droganvändare med vårdens och socialtjänstens insatser. Det handlar om hälsa för en mycket utsatt grupp och i förlängningen förhoppningsvis en väg ut ur missbruk, skriver Stockholms hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) i ett pressmeddelande.

”Färre injicerar droger på stan eller i parker”

Förslaget om injektionsrum innebär att man ska genomföra regionala försök för att se hur verksamheten kan fungera i Sverige.

– Injektionsrum ökar också tryggheten generellt. Färre injicerar droger på stan eller i parker och dessutom minskar risken för att sprutor sprids i omgivningen där de kan hittas av andra, påpekar Anna Starbrink (L).