Med teledermatoskopi kan misstänkt cancerogena hudförändringar fotograferas i primärvården och bedömas av hudläkare, utan att patienten behöver en remiss och ett nytt besök på hudmottagning.

Hittills har 150 av Stockholms 240 vårdcentraler börjat använda sig av den nya metoden och innan årets slut ska alla vårdcentraler vara anknutna.

Snabbt besked kan öka chansen att överleva

I Region Stockholm får cirka 800 personer diagnosen malignt melanom varje år. Att cancern upptäcks tidigt är avgörande för överlevnad och förhoppningen är att fler fall av hudcancer ska upptäckas tidigt med hjälp av den nya metoden.

I klippet undersöks SVT Nyheter Stockholms reporter och får svar på plats.