Under måndagen startade Linnéunviersitetets årliga konferens Eco Tech, som är ett internationellt nätverk av forskare, företagare, och myndigheter från hela världen. Årets upplaga är den tolfte i ordningen och helt digital.

”Svårt att ha beredskap”

Ett av huvudmålen med konferensen är att främja forskning och utbildningssamarbete mellan länderna runt Östersjön med fokus på hållbarhet.

Willliam Hogland, professor på Linnéuniversitetet i Kalmar, är moderator för konferensen.

– Det är svårt för reningsverken att ha en beredskap för eftersom kombinationen i olika ämnen av läkemedel hela tiden förändras, säger William Hogland.

Steget efter

Nu kommer coronavaccinet, kan det påverka utsläppen?

– Ja, man ligger hela tiden ett steg efter och det är komplicerat vi måste hela tiden uppdatera oss och vara kreativa.

Men går det renade vattnet att använda till annat än dricksvatten?

– Exempelvis om du ska spola avloppledningar eller vattna tennisbanor. Men ska man ut i jordbruket som vi kanske måste, i och med torkan de senaste åren, då måste vi rena till en viss nivå. Och då kommer läkemedel att ha en avgörande roll, säger William Hogland.