Jessica Lindberg, som jag träffar i församlingshemmet i Alsjöholm utanför Nybro, har tillsammans med Annalena Norrman fått i uppdrag av Svenska Bibelsällskapet att utreda förutsättningarna för att återuppta arbetet med översättning av bibeln till teckenspråk. 

– Jag tycker att det är viktigt att man får ta del av bibeln budskap på sitt hjärtas språk. Jag skulle inte vilja vara hänvisad till någon bibelöversättning på något annat språk, säger Jessica Lindberg.

200 videoklipp finns redan

Mellan 1997 till 2007 översättes delar av bibeln till teckenspråk och idag finns omkring 200 videoklipp tillgängliga på nätet. Det omfattar långt ifrån hela Bibeln och Jessica Lindberg hoppas att de snart kan återuppta översättningsarbetet.

– Under den tiden översattes tre böcker av Bibeln. Vilket är en ganska liten del, för det är många böcker i biblen. 

Översättningen tog 38 år i USA

Förra året gavs hela Bibeln ut på teckenspråk i USA. 53 översättare har jobbat med översättningarna som tog 38 år. Teckenspråk är inte internationellt och det finns 242 olika teckenspråk i världen, men Jessica Lindberg tror att de kan ha viss nytta av den amerikanska översättningen.

– Det kan vara intressant att de hur de har löst olika översättningsproblem.

Rapporten ska presenteras för Svenska Bibelsällskapet i januari 2022.

Hör Jessica Lindberg om utmaningarna med översättningen i klippet ovan.