SVT Nyheter berättade om satsningen då den startade i oktober 2017. Nu har det snart gått ett och ett halvt år.

– Vi har inte märkt någon skillnad. Elen fungerar hur bra som helst under de veckor vi har förnybar energi häruppifrån backen, säger Simrisbon Karin Lefvert. 

På backen ovanför byn, som vetter ner mot havet, står ett vindkraftverk och rader med solpaneler som kan försörja byn och ett biodieselaggregat som backup. Ett dussintal bybor har dessutom egna solpaneler på husen, bland dem Karin Lefvert och hennes make Lars. 

– I somras var det väldigt trevligt med solpaneler. Jag har en sådan där app i mobilen där man kan se hur mycket det kommer in – wow! säger Karin Lefvert.

Bygga bort sårbarheter 

Det mest speciella med Simris är mikronätet, det vill säga att byns elnät är byggt som en egen liten ö i Sveriges landstäckande elnät, som tio veckor om året kopplas ifrån och går i så kallad ö-drift. 

Energibolaget Eon driver försöket för att testa ny teknik. Detta kan bli ett sätt att bygga bort sårbarheter i elnätet, anser Demijan Panic, batteriansvarig på Eon. 

– Det vi tror i förlängningen kan vara ett bra sätt, om nätet skulle få någon form av problem, är att vi kan känna av det i förväg och frånkoppla, så att kunderna inte påverkas.