Ett 20-tal intresserade hade samlats i klubbhuset på Aspängens IP i Östra Ryd när Söderköpings näringslivssamordnare Björn Ekengren var på plats för ett uppstartsmöte.

– Vi vill skaka fram nya idéer och projekt för att göra våra bygder attraktivare och stärka hela Söderköpings kommun. Syftet är också att skapa stolthet över sin bygd så fler vill besöka och bosätta sig här, säger Björn Ekengren.

Gotland är förebild

Projektet ”Möjligheternas Söderköping – landsbygd och skärgård” har inspirerats från projektet ”Gotlands 92 möjligheter”, och har sedan starten i december arrangerat sex bygdemöten på olika platser inom Söderköpings kommun.

– Intresset har hittills varit över förväntan. De flesta är positiva och mycket nyfikna på projektet. Några är ganska självgående medan andra behöver mer stöttning för att komma igång, säger han.

Björn Ekengren, näringslivssamordnare i Söderköpings kommun, berättar mer om projektet i klippet. Foto: SVT/ Christian S Zetterdahl

Positiv anda i Östra Ryd

Östra Ryd är redan idag en aktiv bygd och har starka drivkrafter genom byalaget, olika företag och idrottsföreningen, vilket Simon Östling vittnar om som initiativtagare till den populära discgolfbanan. 

– Det är många som är positiva och hjälpsamma. Vi har en fin sammanhållning i Östra Ryd och det är vår styrka. Jag tycker vi har en stor utvecklingspotential och som ett första steg är det bra att få en mer övergripande bild av vilken kompetens som finns här i bygden, säger han.   

Ett 20-tal personer intresserade hade samlats under mötet i klubbhuset i Östra Ryd. Foto: SVT/ Christian S Zetterdahl

Projektet kommer pågå till sommaren 2023.