Rosettfönstret från 1200-talet skulle först renoveras, men skicket på fönstret var dåligt. I stället gjordes en kopia, och orginalet omplacerades till Nikolaikapellet, där det fungerar som altartavla.

– Vi har plockat ner alla delar, kanske 150–200 delar. Fönstrets skick var dåligt, men vi har lyckats få tillbaka alla delar på plats, säger stenhuggaren Stefan Gullberg. 

Förutom stenhuggaren Stefan Gullberg, som har arbetat med att placera om fönstret, har stenhuggarmästaren Tim Ericsson från Borghamn tillsammans med sitt familjeföretag arbetat i 300 timmar med att göra kopian av rosettfönstret från 1200-talet. Nu har det nya fönstret kommit på plats och ersatt det mittersta fönstret i domkyrkan i Linköping.

I klippet berättar Stefan Gullberg mer om arbetet med att placera om rosettfönstret i domkyrkan i Linköping.

Tilldelades stenpriset 2021

I december tilldelades Linköpings stift Stenpriset 2021 för sitt arbete i domkyrkan. Juryns motivering löd:

”Stenpriset 2021 går till Linköpings stift för att under många år ha drivit det högklassiga arbetet med att renovera Linköpings domkyrkas fasader, pelare och fönster, med dess själ av huggen natursten. Ett rosettfönster är symbolen för arbetet. Det berättar om tro, tid, omsorg, hantverk och modern stenteknik. ”