I april gav Riksbanken beskedet om en höjning av reporäntan från 0 till 0,25 procent. Räntebeskedet kan påverka bostadsmarknaden, vars stigande priskurva nu ser ut att sjunka.

En återkommande fråga från er tittare var hur man ska tänka kring räntan, ska den vara rörlig eller bunden? 

– Det är den eviga frågan. Historiskt har man förlotat på att välja bundna räntor framför rörliga på grund av det riskpremie som bankerna adderar. I slutändan har valet med ens har privatekonomiska situation att göra. Man ska inte välja en bunden ränta för att man tror att man kan slå finansmarknadens prognoser. Men istället göra sitt val grundat på att man vill försäkra sig mot verkligt höga räntor, säger Roine Vestman, docent i nationalekonomi på Stockholms universitet.

Så, hur ska man tänka som förstagångsköpare? Hör Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Roine Vestman, docent i nationalekonomi på Stockholms universitet, ge sina bästa råd.