Du har med största sannolikhet fått hem broschyren i brevlådan eller sett en skämtversion av den på dina sociala medier. En broschyr som ska öka svenskarnas kunskap om kris- och krigsberedskap. Men att den kommer just i år har väckt många frågor hos den svenska befolkningen.

– Under krisberedskapsveckan fick vi cirka 300 samtal per dag, säger Johan Landenmark, handläggare på kontaktcentrum för broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Man kunde även kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kontaktcentrum via chatt och mejl.

– Vi hade även 60 till 80 chattar och 100 mejl om dagen.

Vill veta varför

Många av de som ringde och skrev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kontaktcentrum ville veta anledningen till utskicket av broschyren.

– De frågade varför vi skickade ut broschyren och varför vi valt att skicka ut den just nu. De ville helt enkelt veta om det var en speciell händelse som ledde till att vi valt att skicka ut den.

Men det var även många som frågade om skyddsrummen och var de låg.

– Utöver det så var det många människor med funktionsnedsättning som kontaktade oss om tillgängligheten till informationen i broschyren och hur samhället tillgodosåg behoven för funktionsnedsatta i en krigssituation.

Skämtversioner på sociala medier

Johan Landenmark är medveten om att omgjorda skämtversioner av broschyren spridits flitigt på sociala medier.

– Vi har nåtts av det och ser positivt på det. Det betyder att informationen spridit sig och att folk läst det vi skickat och engagerat sig.