– Det är allvarliga hot därför att de skjuter in sig mot demokratins grundvalar. Och it-attacker kan orsaka allvarliga skador på samhället, säger Gunnar Karlson.

Och detta är vanliga företeelser, enligt generalmajoren.

”Direkt riktat mot Sverige”

– Påverkansoperationer ser vi ofta. Direkt riktade mot Sverige. Ett klassiskt exempel var ett förfalskat brev för något år sedan med försvarsministern som förment avsändare. Det var lätt att avslöja, men det var direkt riktat mot Sverige.

Ofta är det inte den enskilda påverkan i sig som orsakar den största skadan, utan att landet ofta utsätts för åtgärder som leder till misstro mot information överhuvudtaget, säger Gunnar Karlson.

”Många har en tydlig avsändare”

Vilka är det som ligger bakom, är det främmande stater?

– Den aktör vi framför allt ser är Ryssland. Det är ganska lätt för mig att säga – många av de aktiviteter vi utsätts för har en tydlig avsändare, de går att spåra mer eller mindre direkt. Det kan handla om att sprida falsk information, vinkla sanningen, trycka på argument som mer än andra försvårar att få en klar bild av vad som händer, säger Gunnar Karlson.

Hur ofta kommer dessa cyberattacker och informationskampanjer?

– De pågår ständigt, är ofta långvariga. Cyberattacker – det är svårt att med säkerhet avgöra vem som ligger bakom. Skickliga aktörer klarar nästan alltid att göra det omöjligt att säkert spåra dem.

Vad är motivet?

– Det handlar bland annat om att komma över underrättelser. När allt mer information digitaliseras finns mer information att komma åt. För att kunna skada måste man förbereda och skaffa sig kunskap om it-systemen.

”Kommenterar inte våra metoder”

Jan Guillou säger i en intervju i Agenda att Sverige självklart har spioner i andra länder. Vilket Gunnar Karlson bekräftar.

– Vi bedriver underrättelseverksamhet, det är en kärnuppgift. Men på klassiskt vis så kommenterar vi inte våra metoder.

Hur viktigt är det att veta vad som sker inom den ryska ledningen?

– Självklart är det av oerhört stor vikt. Vlka avsikter de har politiskt och militärt vill vi gärna ha information om.

”Vet inte var drönarna kommer ifrån”

På senare tid har det förekommit drönare vid militära övningar.

– Faktum är att vi inte vet var de kommer ifrån. Det är bekymmersamt att drönare flyger över militärövningar. Vi har inte kunnat klarlägga vem som skickar dem, var de startar och landar. Vi tror ingenting – antingen så vet vi eller så vet vi inte. Just nu vet vi inte, säger Gunnar Karlson.

Se Mats Knutsons intervju med Gunnar Karlson högst upp i artikeln.