Vid mötet medverkade Youtubes Europachef Ben McOwen Wilson, företrädare för Twitter över länk, samt representanter för Tidningsutgivarna (TU).

– Jag tycker att det var en bra start. Det har varit en väldigt konstruktiv anda från Youtube och Google, säger Morgan Johansson (S) till SVT Nyheter.

Vad ska de göra?

– De säger att de ska bygga ut sin organisation och anställa fler så att det ska bli lättare att få kontakt med dem. De kommer också utöka samarbetet med frivilligorganisationer som flaggar upp olagligt material.

Eriksson träffade Facebook i Dublin

Är du besviken över att Facebook inte var med på mötet?

– Ja, det hade varit bättre att ha med dem på plats, men vi får ta kontakt med dem efteråt och höra om vi kan träffa i dem i någon annan form, säger Johansson.

Peter Eriksson ska dock ha träffat företrädare för Facebook vid ett möte i Dublin.

– Jag fick bra besked. Man kommer att ställa krav på alla annonsörer att man ska se vem som är avsändaren. Det är viktigt, särskilt i valrörelsen, att vi inte får negativa kampanjer där man inte vet vilka som står bakom, säger Peter Eriksson (MP) till TT.

Hårdare lagstiftning inte nödvändigt

Morgan Johansson ser inte att det behövs hårdare lagstiftning för att komma åt problematiken.

– I första hand självreglering och i andra hand lagstiftning. Där är vi inte nu, säger han.