Upptäckten i Norra Kärr i Gränna är en av världens största fyndigheter av tunga sällsynta jordartsmetaller, metaller som behövs i smartphones, plattor och grön teknik. Och det är inte den enda kritiska råvara som EU suktar efter från Sverige. Litium och kobolt behövs till batterier. Vanadin behövs till miljöteknik. EU-kommissionen har publicerat en lista på 30 kritiska metaller och mineraler som den anser att Europa måste säkra tillgången till. Som brytningen ser ut i dag finns miljömässiga och människorättsliga problem med flera av dem.

– Vi är oroliga för att bygden förstörs helt enkelt. Både vattnet och området här bär på ett väldigt rikt kulturarv, säger Carina Gustavsson på Urbergsgruppen i Grenna, en förening som arbetar mot gruvplanerna.

Sverige har bra förutsättningar för utvinning

– Jag har sett hur de här mineralerna utvinns på några av de värsta ställena i världen. Jag har sett hur soldater går runt i gruvor och hotar gruvarbetare och personer som lever runtomkring, säger Joakim Wohlfeil, som är expert på konfliktmineraler på biståndsorganisationen Diakonia.

Enligt myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, har Sverige mycket bra förutsättningar för utvinning av minst hälften av råvarorna på EU:s lista. Tillsammans med Norge och Finland har vi bäst geologi i Europa när det gäller förekomsten av kritiska metaller och mineraler.

Men i dag finns ingen gruva i Sverige som tar upp dem annat än som biprodukter. Stefan Sädbom på Lovisagruvan i Storå i Bergslagen vill ändra på det.

”Vi har jättebra teknik”

– Vi har jättefina fyndigheter. Vi har jättebra teknik. Och vi har en fantastisk lagstiftning som tar tillvara på allas intressen, säger Sädbom.

Joakim Wohlfeil på Diakonia anser att det är minst lika viktigt att ta ansvar för miljön och mänskliga rättigheter när råvarorna utvinns i andra delar av världen.

– Jag kan inte avgöra var vi ska öppna gruvor, men jag tror det är väldigt viktigt att när vi är så stora konsumenter av de här produkterna att vi också tar någon typ av ansvar för produktionen av dem.