På grund av risken för smitta gör IVO för tillfället inga inspektioner på plats på landets äldreboenden. Men istället kommer tillsyn nu ske digitalt eller via telefon, det rapporterar Sveriges Radios Ekot.

– Det som är nytt nu är alltså att vi gör en särskild tillsynsinsats på grund av den smittspridning som finns i landets äldreboenden, säger Anette Nilsson, enhetschef för Inspektionen för vård och omsorg till SVT.

Förra veckan påbörjade IVO tillsynen på äldreboenden i Stockholm och i Sörmland som har drabbats av coronasmitta som en pilotstudie. De resultaten är inte klara ännu men för att få in mer information från verksamheterna har myndigheten inrättat en tipstjänst.

Och förhoppningen är att fortsätta med tillsynen i hela landet.

– Det första vi gör är äldreboenden men vi vidgar det också till att handla om hemtjänsten och kanske andra verksamheter som bedöms vara extra utsatta för smittspridning, säger Anette Nilsson.

”En jätteutmaning”

Tanken är att IVO med sin tillsyn inte ska belasta boendena onödigt mycket – speciellt inte i en ansträngd situation. Trots det anser IVO att det är nödvändigt att man kommer igång med tillsynen för att kunna hjälpa till med äldreboendenas utmaningar.

I början av april var över 400 personer smittade av covid-19 på äldreboenden bara i Stockholm. Och SVT Nyheter har tidigare rapporterat om att smitta nu finns på äldreboenden i alla län i Sverige förutom på Gotland.