Det beslutet fattades under ett extrainsatt sammanträde på lördagen efter en begäran från Folkhälsomyndigheten.

– I dag har regeringen beslutat att klassa coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom enligt den hemställan som vi fått från Folkhälsomyndigheten under gårdagen, säger socialminister Lena Hallengren till SVT.  

Det här betyder inte att man anser att viruset är farligare än tidigare utan rör beredskapen och hur den ska fungera.

– Rent praktiskt innebär det här att smittskyddsläkare kan vidta tvångsåtgärder eller vidta andra extraordinära åtgärder vid en smittspridning, förklarar ministern.

Begäran från Folkhälsomyndigheten

Beslutet kommer efter att Folkhälsomyndigheten, som är smittskyddsansvarig myndighet, har bett regeringen att göra klassningen av sjukdomen.  

– Vi önskar att viruset klassas som allmänfarligt, vilket innebär att man kan ge individuella förhållningsorder, till exempel ställa krav på undersökning. Vi vill också att det klassas som samhällsfarligt, vilket ger oss möjlighet att spärra av större områden och besluta om karantän, sade Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, på fredagen.

”Vill ha alla instrument”

– Vi vill kunna ha alla de instrument som behövs när man hanterar allvarliga sjukdomar i den händelse vi i framtiden får ett utbrott, det är en låg risk för att detta ska inträffa. Men det innebär inte att vi vill avhända oss möjligheter. Då pratar jag om karantän, avspärrningar, förhållningsorder, behandling på sjukhus och att isolera personer mot deras vilja, sa Johan Carlson.

Sedan tidigare klassas ebola, sars och smittkoppor som allmän- och samhällsfarliga sjukdomar.

Med samhällsfarliga sjukdomar menas allmänfarliga sjukdomar som kan få spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.