Brottsförebyggande rådet, Brå, har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av det dödliga skjutvåldet i Sverige. I dag presenteras deras studie.

I studien har man jämfört dödsskjutningar med 22 andra europeiska länder under 19 år, mellan 2000 och 2019, och kommit fram till att Sverige ligger på högst nivå i Europa när det gäller dödligt skjutvåld.

– Ökningen som Sverige redovisar går inte att se någon annanstans i Europa. Sverige har rört sig från botten till toppen i Europas statistik, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå.

Sker främst i kriminell miljö

Åtta av tio dödsskjutningar i Sverige sker i kriminell miljö, visar studien. Enligt Brå kan skjutningarna kopplas till illegal droghandel, kriminella grupperingar och bristande förtroende för polisen.

– Men de här faktorerna finns i flera andra europeiska länder. Upptakten till varför det dödliga skjutvåldet ökat mest i Sverige vet vi inte, säger Klara Hradilova-Selin.

Håkan Jarborg, polismästare i polisregion Syd, kommenterar resultatet:

– Tyvärr bekräftar det vad vi tidigare sett, att ökningen i Sverige är unik, säger han.

Låg nivå för andra typer av dödsvåld

I början av 2000-talet låg Sverige i botten när det gällde dödligt skjutvåld i Europa. Sedan 2013 har våldet dock ökat kraftigt och sedan 2018 ligger alltså Sverige i topp. När det gäller övrigt dödligt våld ligger Sverige fortfarande på mycket låga nivåer jämfört med andra europeiska länder, visar Brå-studien.

Brå har inte studerat siffror för i år och det finns därför inte med i deras studie.