Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdraget att utreda varför anmälda sexualbrott och utsattheten för sexualbrott har ökat. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2019. Enligt regeringen ingår det även att ta reda på om ökningarna även gäller ”särskilda grupper av gärningspersoner.”

Men på Brå anser man att det inte ingår i uppdraget att ta reda på vilka som är gärningspersoner i sexualbrottsfall.

– I regeringens uppdrag som vi tagit del av finns inte de datakällor med för att vi ska kunna redovisa gärningsmännens härkomst. Vi ska kartlägga utsatthet för brott och antalet anmälda sexualbrott, säger Brås pressekreterare Monica Landegård till SVT Nyheter.

Vill att bakgrund kartläggs

Sexualbrotten har blivit en minst sagt het fråga och både Moderaterna och Sverigedemokraterna har krävt att gärningsmännens bakgrund ska kartläggas. Antalet anmälda våldtäkter har ökat de senaste tio åren och mellan 2016 och 2017 ökade antalet anmälda brott med tio procent, enligt Brås preliminära statistik.

Även utsattheten för sexualbrott har ökat enligt den Nationella Trygghetsundersökning som Brå tar fram varje år. Miriam Abu Eid som är pressamordnare på justitiedepartementet säger till SVT Nyheter att det är helt upp till Brå att ta med de datakällor de vill.

– Vi lägger oss inte i om de använder sig av fler källor. Vi styr inte Brås verksamhet på det sättet, säger Miriam Abu Eid.

Men Brå tolkar direktiven som att det inte går att ta med härkomst?

– Som vi har sagt tidigare så är det helt upp till Brå att besluta, säger hon.

Går om det anses nödvändigt

Frågan verkar därmed fastlåst. Brå menar att de inte har någon möjlighet att utreda gruppen gärningspersoner och regeringen anser att Brå kan det om de anser det är nödvändigt. Ingen på Brå vill ställa upp på någon ytterligare intervju och regeringen hänvisar till vad justitieminister Morgan Johansson (S) sagt i tidigare intervjuer.

Senast i går var Johansson med i Aktuellt och debatterade frågan om gärningspersoners härkomst med Moderaterans rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

– Det är ett brett uppdrag och Brå får helt enkelt utvärdera enligt sin forskningskompetens vilka faktorer de ska använda sig av, sade justitieministern.