Forum för levande historia har utfört en enkätundersökning för att kartlägga antisemitiska attityder hos befolkningen. Den besvarades av drygt 3 500 personer. Resultatet jämförs med samma undersökning som gjordes 2005.

Färre människor stämmer in på antisemitiska påståenden nu än då.

– Det är svårt att fastställa orsaker till detta, men mer uppmärksamhet på problem som rör rasism kan ha lett till ökad medvetenhet, säger Henrik Bachner, doktor i idéhistoria och en av rapportförfattarna.

Däremot har gruppen som hyser starkt antisemitiska åsikter, bara minskat med en procentenhet från 2005, från sex procent till fem.

Hatbrott kan öka ändå

Men trots det positiva resultatet av enkäten ska man inte dra slutsatsen att antisemitismen på det stora hela minskar, menar Henrik Bachner.

– Antisemitismen kan röra sig i olika riktningar vid samma tidpunkt. Det har vi sett exempel på i flera europeiska länder. Antisemitiska attityder över lång tid försvagas, samtidigt som man ser fler antisemitiska händelser och hatbrott som anmäls.