Tidigare kunde det ta uppåt 8-9 år innan hälften av de nyanlända hade etablerat sig på arbetsmarknaden, men nu är den tiden nere på drygt fem år. Det är en halvering av tiden jämfört med 2007.

En av anledningarna till minskningen är att svensk ekonomi går bra för tillfället. Det finns forskning som visar att det under en högkonjunktur ofta är de som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden som gynnas.

– Det är ganska väntat att det går fortare nu när vi har så bra konjunkturläge, säger migrationsforskaren Joakim Ruist.

Inte lika höga krav

Maria Mattsson Mähl, som är vd för ett matchningsföretag, möter nyanlända i sitt arbete och är inte förvånad över SCB:s siffror. Hon ser också ett tydligt värderingsskifte bland arbetsgivarna.

– För 2-3 år sedan ställde arbetsgivarna ganska höga krav på det svenska språket. I dag är inte kunskaper på svenska det avgörande kritieriet. Engelska kan duga bra, eller att man kan göra sig förstådd.

– Många arbetsgivare ser att det här är en affärsnytta. En Ica-handlare som har någon som pratar andra språk eller kan andra högtider når också andra kundgrupper, säger Maria Mattsson Mähl.

Utmaning att få kvinnor i arbete

Även om siffrorna går åt rätt håll är fördelningen mellan kvinnor och män skev. Det tillstod även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under en presskonferens tidigare i veckan.

– Vi har en betydande utmaning framförallt när det gäller kvinnorna.

Förra året var det är inte fler än 16 procent av kvinnorna som var i arbete efter avslutad etableringsplan, medan för männen var motsvarande siffra 36 procent.

Se Agenda i SVT Play.