Resolutionen tar upp rasismen och polisbrutaliteten i USA, men den belyser också den strukturella rasismen i Europa. Alice Bah Kuhnke ser det som en viktig markering om parlamentet röstar igenom den. 

– Det är ett utbrett problem och det har kommit ett flertal rapporter som fastställer att de 15 miljoner människor som lever i EU med afrikansk härkomst utsätts för rasism och diskriminering. Trots att det finns fakta är det bara hälften av länderna som har en plan och strategi för att arbeta mot rasism. 

Alice Bah Kuhnke har egna erfarenheter av rasism och diskriminering. 

– Självklart. Jag har varit en svart kvinna i hela mitt liv. Jag har utsatts för hot på grund av min hudfärg sen jag var barn. Tyvärr har det blivit en del av min verklighet, jag har som många andra normaliserat rasism. Jag förutsätter den i alla rum jag går in i, i alla möten jag har. Men det betyder inte att jag accepterar den.