I dag presenterar OECD:s generalsekreterare Angel Gurría och finansminister Magdalena Andersson OECD:s ekonomiska rapport för Sverige.

Sysselsättningen i Sverige har ökat och arbetslösheten sjunkit på senare tid. Men det finns samtidigt stora utmaningar på många fronter, där OECD rekommenderar åtgärder.

Även om Sveriges ekonomi har alla förutsättningar att klara sig bra framöver, så går det inte att slå sig till ro, enligt Angel Gurría.

– Det finns en värld där ute som inte går så bra, säger han.

Finansminister Magdalena Andersson försäkrar på den gemensamma pressträffen:

– Jag kommer inte gå på semester.

Klyftorna ökar mest i hela OECD

Sverige har enligt OECD bland annat långsiktiga och ihållande problem med integrationen. Utsatta grupper, som lågutbildade och nyanlända, har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Dessutom är Sverige det OECD-land där inkomstklyftorna har ökat mest sedan 1990-talet, även om det är från jämförelsevis låga nivåer.

OECD rekommenderar att ersättningsnivåerna i socialförsäkringen ses över, för att minska gapet mellan stöd som betalas ut och arbetsinkomster som vuxit under åren med låg inflation.

Höga trösklar för att få jobb

Trösklarna in på arbetsmarknaden beskrivs som för höga och bostadsmarknaden utgör ett stort hinder för social mobilitet, enligt OECD. Det måste bli enklare för nyanlända att få jobb och bostad.

En positiv effekt av migrationen är enligt OECD att befolkningen blivit yngre, vilket borde minska trycket på pensionssystemet i framtiden om integrationen sköts på rätt sätt.

”Invandrare kommer ge betydande tillskott till framtida produktionsökningar, givet att integrationen är effektiv och tillåter dem att utveckla sina färdigheter och hitta matchande jobb”, skriver OECD.

OECD vill se skuldkvotstak

Bostadsbristen är ett stort problem för Sverige och behovet av reformer stort på bostadsmarknaden, enligt OECD.

Kraftiga lyft för bostadspriserna eldar på hushållens skuldsättning. För att bromsa denna utveckling, som bedöms ohållbar på sikt, vill OECD bland annat se att svenska myndigheter inför ett skuldkvotstak.

Det skulle innebära en gräns för hur stora bolån ett hushåll får ta relaterad till hushållets inkomster – ett förslag som redan diskuteras av Finansinspektionen.

OECD vill också att ränteavdragen ska fasas ut och hyresregleringar lättas upp. Dessutom borde fastighetsskatten bättre följa fastighetens värde, menar OECD som även föreslår regelförenklingar i byggprocessen.

Kvinnor underrepresenterade

Könsskillnader när det gäller löner är ett annat svenskt problem som OECD lyfter fram. Bland annat pekar organisationen på att kvinnor fortfarande är tydligt underrepresenterade i bolagsstyrelser, på chefspositioner, på välbetalda jobb och i vissa segment av arbetsmarknaden.

”Främja kvinnligt entreprenörskap och främja kvinnor i tillsättningar av höga chefer är också avgörande”, skriver OECD.

Jämnare fördelning av föräldraledighet

På jämställdhetssidan kan kvinnors karriärmöjligheter bland annat främjas av att föräldraförsäkringen förändras. En större del av föräldraledigheten bör reserveras för varje förälder, menar OECD som konstaterar att kvinnor använder 75 procent av föräldraledigheten.

Särskilda satsningar på att öka utlandsfödda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är en annan rekommendation från OECD.