Brasilien

Den brasilianska valutan, realen, har blivit 26 procent billigare under de senaste sex åren.

Mexiko

Den mexikanska peson har försvagats 9 procent mot den svenska kronan under de senaste sex åren.

Norge

Den norska kronan har förvisso stärkts något det senaste året, men räknar man sex år tillbaka har valutan blivit 8 procent billigare för den som växlar in svenska kronor.

Sydafrika

Även den sydafrikanska valutan, randen, har stärkts något mot den svenska kronan det senaste året, men jämfört med april 2012 har den blivit 11 procent billigare.

Källa: Forex Bank