Teaterförbundet, Stim, Sveriges författarförbund och Svenska fotografers förbund är några av de kulturskaparorganisationer som under tisdagen går ut i ett gemensamt upprop som Kulturnyheterna har tagit del av.

Vill uppmana politiker

Syftet är att uppmana svenska politiker att stötta det omarbetade upphovsrättsdirektivet som man ska rösta om i EU-parlamentet i slutet av mars. Enligt kulturskaparorganisationerna kommer direktivet skapa bättre förutsättningar för kulturskapare att få betalt för sina verk.

”Faller direktivet nu kommer det att dröja mycket lång tid innan nästa chans ges. Vi kulturskapare har inte den tiden.”, skriver organisationerna i uppropet.

Den svenska regeringen har sagt ja till upphovsrättsdirektivet medan flera svenska parlamentariker kommer att rösta nej. Och trots att lite pekar på att direktivet inte kommer gå igenom i EU-parlamentet finns fortfarande stor oro bland Sveriges kulturskapare, berättar Ulrica Källén, verksamhetsledare för Klys, som har skrivit på uppropet.

”Ingenting är klart”

– Flera svenska EU-parlamentariker har tidigare röstat nej till direktivet, och regeringen har fått kritik för att de skulle ha svängt i upphovsrättsfrågan. Just nu är det svårt att veta vart vi har våra politiker och därför behöver vi agera, säger Ulrica Källén till Kulturnyheterna.

Men det omarbetade direktivet har också fått skarp kritik då vissa menar att direktivet skulle leda till mindre frihet på internet, något som Kulturnyheterna har rapporterat om tidigare.

Även om direktivet är en kompromiss är det ett steg på vägen mot en mer rättvis spelplan för aktörerna på den digitala upphovsrättsmarknaden, menar organisationerna.