Beslutet är taget av miljöskäl och konserthuschefen Fredrik Österling säger att det handlar om att tänka nytt:

-I stället för att rutinmässigt välja någon som måste tas hit med en flight så tittar vi, vad har vi i närheten just nu? Finns det någon artist som råkar befinna sig i Berlin som skulle kunna tänka sig att ta tåget? säger han till Sveriges Radio.