Dotshop fick uppmärksamhet i media, bland annat i Kulturnyheterna, som ett exempel på den nya tidens skivbutik.

Genom att ha en tydlig specialisering, inga butiker, billiga lokaler och en global försäljning, skulle butiker som Dotshop kunna bevara specialbutikens kunskaper, kundrelationer och djupa sortiment även i en tid då den traditionella skivhandeln rasar samman.

Men fildelningen hade man inte tagit tillräckligt stor notis om i den kalkylen. Dotshops inriktning mot vad man skulle kunna kalla kulturpop och -electronica, eller möjligen kvalitetspop, gör kanske butiken ännu mer sårbar för förändringar i de allra mest aktiva, engagerade och medvetna musikkonsumenterna, dvs just de grupper som fildelar mycket.

Dotshop tillkännager i ett pressmeddelande på tisdagen att verksamheten upphör i augusti.

Per Andersson