Thielska Galleriet har tagit emot en donation på 25 miljoner från en utlandssvensk som vill vara anonym för att kunna återköpa museets byggnader från Statens Fastighetsverk.

Enligt Peter Egardt, som är ordförande i stiftelsen Thielska Galleriet, handlar det om samma person som under ett tidigare skede erbjudit sig att skjuta till de 25 miljoner kronor som krävs för att köpa tillbaka byggnaden på Djurgården, men därefter drog sig ur.

– Det är samma person som tidigare – som nu när riksdagsbeslutet verkligen är fattat har bestämt sig för att ställa upp. Vi talades vid och han lät sig övertalas att ställa upp trots allt, och han kände ju för donationen från början och ville göra en insats, säger han.

”Händer inte varje dag”

Thielskas styrelse har velat få igenom köpet i flera års tid då man ansett att fastighetsverkets marknadshyror är för höga och att man genom att äga byggnaden skulle kunna spara pengar.

Riksdagen godkände också den 16 juni att regeringen säljer Thielska Galleriets byggnader till stiftelsen för bokfört värde – vilket genom donationen nu blir möjligt. Och enligt Peter Egardt kommer verksamheten nu att kunna fortsätta i den pampiga byggnaden, ritad av Ferdinand Boberg för finansmannen och konstsamlaren Ernst Thiel.

– Det här är en kulturgärning som är fantastisk – att få den här typen av donation händer ju inte varje dag. Nu kommer vi att bli herrar i eget hus och det innebär att vi sannolikt kan klara driften av fastigheten till lägre kostnad än i dag och dessutom få pengar över så att vi kan göra något lite mer än tidigare, säger han.

Peter Egardt vill inte närmare gå in på vem den anonyme donatorn är, men säger att personen i fråga har ett stort konstintresse.